Monday, September 25, 2017

Jenenge Wit , Jenenge Godhong , Jenenge Kembang lan Jenenge Pentil

Bahasa Jawa - Dalam blog sejarah tentunya harus melestarikan budaya jawa bukan? Disini saya akan membagikan tentang nama nama pohon, nama nama daun,nama nama bunga dalam bahasa jawa. Oke, sebenere aran aran kui akeh nang jawa. saiki aku arep njelntrehake jenenge wit disit. Nah, sakwise tak jlentrehake.. aku arep nambahi kabeh-kabeh jeneng.

http://www.learnsejarah.com/2017/09/jenenge-wit-jenenge-godhong-jenenge.html

JENENG-JENENG WIT

1. Jenenge wit aren yaiku ruyung
2. Jenenge wit gedhang yaiku debog
3. Jenenge wit jagung yaiku tebon
4. Jenenge wit jambe yaiku pucang
5. Jenenge wit kacang yaiku rendeng
6. Jenenge wit kapuk yaiku randhu
7. Jenenge wit krambil yaiku glugu
8. Jenenge wit mlinjo yaiku so,bego
9. Jenenge wit pari yaiku damen
10. Jenenge wit pohong yaiku bonggol
11. Jenenge wit pring enom yaiku bung
12. Jenenge wit pring tuwa yaiku bungkilan
13. Jenenge wit siwalan yaiku tal, bogor
14. Jenenge wit tela yaiku lung

JENENG-JENENG GODHONG

1. Godhong aren jenenge dliring
2. Godhong asem jenenge sinom
3. Godhong cocor bebek jenenge tiba urip
4. Godhong dhadhap jenenge tawa
5.Godhong gedhang enom jenenge pupus
6. Godhong gedhang tuwa jenenge ujungan
7. Godhong  gedhang garing jenenge klaras
8. Godhong gebang jenenge kajang
9. Godhong jambe jenenge pracat
10. Godhong jarak jenenge bledheg
11. Godhong jarak kebo jenenge lomah-lameh
12. Godhong jati jenenge jompong
13. Godhong kacang brol jenenge rendeng
14. Godhong kacang lanjaran jenenge lembayung
15. Godhong kates jenenge gampleng
16. Godhong kecipir jenenge cethethet
17. Godhong kelor jenenge limaran
18. Godhong kemladheyan jenenge kumuda
19. Godhong kluwih jenenge kleyang
20. Godhong krambil enom jenenge janur


JENENG-JENENG KEMBANG

1. Kembang aren jenenge dangu
2. Kembang blimbing jenenge  maya
3. Kembang blutru jenenge montro
4. Kembang cengkeh jenenge polong
5. Kembang cubung jenenge torong
6. Kembang dhadap jenenge celung
7. Kembang duren jenenge dlongop
8. Kembang ganyong jenenge puspanyidra
9. Kembang garut jenenge grameng
10. Kembang gebang  jenenge krandhing
11. Kembang gedhang  jenenge ontong
12. Kembang gembili  jenenge seneng
13. Kembang jagung     jenenge sinuwun
14. Kembang jambe  jenenge mayang
15. Kembang jambu  jenenge karuk
16. Kembang  jarak  jenenge juwis
17. Kembang jati  jenenge janggleng
18. Kembang jenkol    jenenge kecuwis
19. Kembang kacang  jenenge besengut
20. Kembang kanthil  jenenge gadhing
21. Kembang kapas  jenenge kadi
22. Kembang kara  jenenge kepek
23. Kembang kecipir  jenenge cethethet
24. Kembang kelor  jenenge limaran
25. Kembang kemlandhingan  jenenge jedhinding 
26. Kembang kencur jenenge sedhet
27. Kembang kimpul jenenge pancal
28. Kembang kluwih jenenge onthel
29. Kembang kopi jenenge blanggreng
30. Kembang kerambil jenenge manggar
31. Kembang krokot jenenge naknik
32. Kembang lamtoro jenenge jedhinding
33. Kembang lombok jenenge menik
34. Kembang mlinjo jenenge uceng
35. Kembang nangka jenenge angkup 
36. Kembang nipah jenenge dongong
37. Kembang pandhan jenenge pudhak
38. Kembang pace jenenge nyrewenteh
39. Kembang pete jenenge pendul
40. Kembang pohong jenenge ingklik
41. Kembang pring jenenge krosak
42. Kembang randhu jenenge karuk
43. Kembang salak jenenge ketheker
44. Kembang suruh jenenge drenges
45. Kembang tebu jenenge glagah
46. Kembang widara putih jenenge rejasa

JENENG-JENENG PENTIL


1. Pentil asem jenenge cempaluk
2. Pentil jagung jenenge janten
3. Pentil jambe jenenge bleber
4. Pentil jambu jenenge karuk
5. Pentil kacang jenenge besengut
6. Pentil krambil jenenge bluluk
7. Pentil manggis jenenge blibar
8. Pentil nangka jenenge babal
9. Pentil palem jenenge pencit
10. Pentil randu  jenenge plencing

Ya..kuwi beberapa jeneng jeneng ning bahasa jawa. Semoga artikel nya bermanfaat untuk pr pr kalian aamiin.

Top